06 juni 2014

CO² uit industrie voor telers in Prima4a

Op 10 juni tekent de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, de Green Deal 'CO² voorziening glastuinbouw in Noord-Holland'. Met deze Green Deal spreken provinciale, regionale én landelijke overheden, tuinbouworganisaties en industriële bedrijven af dat zij ervoor zorgen dat glastuinbouwbedrijven op termijn over kwalitatief goede CO² tegen een gunstige prijs kunnen beschikken, afkomstig uit industriële rookgassen uit de regio. CO², ook wel groen groeigas genoemd, is onmisbaar voor de groei en productieverhoging in de glastuinbouw en wordt nu vooral verkregen als 'bijproduct' van een aardgasgestookte ketel of WKK.Concrete stappen

Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht van verschillende methodes om CO² uit de rookgassen van de industrie te halen. De ambitie is om in 2015 een proefinstallatie te hebben. Hiertoe werken Kas als Energiebron, OCAP en AEB Exploitatie Amsterdam nauw samen. Tegelijkertijd wordt gekeken in hoeverre bestaande leidingen gebruikt kunnen worden voor CO² transport naar de glastuinbouwbedrijven, zodat de kosten daarvan beperkt kunnen worden. 


Partijen van de Green Deal

De vijftien partijen van de Green Deal zijn: Ministerie Economische Zaken, Ministerie Infrastructuur en Milieu, OCAP CO² BV, AEB Exploitatie BV, Alliander, provincie Noord-Holland, Stichting Greenport Aalsmeer, Stichting GreenPort Noord-Holland Noord, NV HVC, LTO Noord Glaskracht, gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam Economic Board, Energy Valley, Ontwikkelingsbedrijf NHN N.V. en SGN Rijsenhout BV. De verwachting is dat ondernemers in Prima4 van deze Green Deal kunnen profiteren.

Klik hier voor het volledige bericht.