• voordelen
  • gelijkspanning

Gelijkspanning

In PrimA4a is het eerste gelijkspanningsnetwerk officieel in gebruik genomen. Gelijkspanning is duurzamer dan wisselspanning, omdat er minder stappen tussen energieopwekking en energieverbruik nodig zijn. De aanleg van dit gelijkspanningsnetwerk bij Vreeken Sierteelt is de eerste stap in de realisatie van een proeftuin in de Haarlemmermeer met een regionale energie-infrastructuur op basis van gelijkspanning. Om dit te bereiken zijn partners Direct Current, Siemens Nederland en Joulz het samenwerkingsverband DC=DeCent gestart. Doel is om te komen tot een bredere uitrol in PrimA4a.

Gelijkspanning
Terug naar boven