• nieuws/dossiers
  • eerste gelijkspanningsnetwerk in glastuinbouwgebied PrimA4a
15 mei 2013

Eerste gelijkspanningsnetwerk in glastuinbouwgebied PrimA4a

Eerste gelijkspanningsnetwerk in glastuinbouwgebied PrimA4a
In het glastuinbouwgebied PrimA4a bij Schiphol wordt op 15 mei het eerste gelijkspanningsnetwerk officieel in gebruik genomen. Gelijkspanning is duurzamer dan wisselspanning, omdat er minder stappen tussen energieopwekking en energieverbruik nodig zijn. De aanleg van dit gelijkspanningsnetwerk bij Vreeken Sierteelt is de eerste stap in de realisatie van een proeftuin in de Haarlemmermeer met een regionale energie-infrastructuur op basis van gelijkspanning. Om dit te bereiken zijn partners Direct Current, Siemens Nederland en Joulz het samenwerkingsverband DC=DeCent gestart.

DC=DeCent sluit voor de realisatie van het regionale gelijkspanningsnet aan bij het pilotproject 'Gelijkspanning komt in de kas', dat verantwoordelijk is voor het laten werken van 48 belichtingsarmaturen bij Vreeken Sierteelt. Waar het pilotproject 'Gelijkspanning komt in de kas' zich concentreert op het ontwikkelen en testen van prototype-armaturen en -aansluitingen, zorgt DC=DeCent voor een bredere uitrol in het glastuinbouwgebied in de Haarlemmermeer.

In de glastuinbouw maakt energie vaak zo'n 15% van de totale kostprijs uit. Het reduceren van het energieverbruik dient niet alleen het milieu. Het is ook van vitaal belang voor de concurrentiepositie van een tuinder. Gelijkspanning levert een energie-, grondstof- en kostenbesparing op. En daardoor ook een reductie van de CO²-emissie.

Lees het artikel van PrimA4a over slim elecktriciteitsnet.