28 sept 2015

Marktonderzoek kavels ten behoeve van de glastuinbouw

In opdracht van Prima4a heeft marktonderzoekbureau Daccle onderzoek gedaan naar de markt voor kavels ten behoeve van de glastuinbouw. In totaal hebben 125 glastuinbouwers meegedaan aan dit onderzoek. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen van de huidige situatie bij glastuinbouwers en de wensen en behoeften met betrekking tot het gebruik van kavels.

Het onderzoek heeft opvallende resultaten opgeleverd. Kort samengevat kunnen we de volgende zaken concluderen:

  • Bijna 40% van de tuinders stelt dat het eigen areaal niet optimaal is ingericht. Het grootste deel van deze groep (56%) is van mening dat het areaal niet te optimaliseren valt; dit is ruim 21% van alle glastuinbouwers!!
  • 34% van de bedrijven heeft innovatieplannen binnen 2 jaar. Een nieuwe energievoorziening scoort het hoogst op de innovatie lijst. Daarna volgen respectievelijk het bouwen van een verpakkingslijn, een teeltwissel en nieuw glas.
  • 23% van de glastuinbouwers zou willen uitbreiden. Ruim de helft van deze groep zegt hier ook de ruimte en de financiële middelen voor te hebben. De andere helft heeft een probleem met de financiën en/of de ruimte.
  • 10% van de glastuinders heeft serieuze verhuiswensen en nog eens 10% staat er voor open.
  • 16% van de glastuinbouwers staat onder water en is NIET bereid of in staat te verkopen tegen de huidige marktprijzen.
  • De belangrijkste reden voor een verhuiswens is het gebrek aan ruimte voor uitbreiding. Andere redenen zijn betere randvoorwaarden; betere energievoorziening, betere aan- en afvoerwegen, betere samenwerking met de overheid en minder beperkende bestemmingsplannen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijbehorende percentages.
  • 81% van de tuinders wenst een bedrijfswoning op een eventuele nieuwe locatie
  • Een groot deel van de tuinders (42%) zou een compleet nieuw te ontwikkelen kavel prefereren, of in ieder geval bestaande bouw met nieuw glas (29%).

Bovenstaande resultaten geven aan dat veel glastuinders willen innoveren en/of uitbreiden. De huidige locatie blijkt hiervoor lang niet altijd de meest geschikte plek te zijn.

Prima4a speelt optimaal in op de genoemde wensen en geeft glastuinbouwers de ruimte en condities om te ondernemen, efficiƫnter te produceren en te groeien.