• voordelen
  • restwarmte en CO²-levering

Restwarmte en CO²-levering

OCAP is werkzaam met de aansluiting van PrimA4a op het OCAP netwerk.
Dit zal medio 2018 actief zal zijn.

Afvalinzamelaar en -scheidingsbedrijf de Meerlanden levert via nacomposteringstunnels restwarmte aan glastuinbouwbedrijven. Momenteel is circa 2 MWth continue beschikbaar. Met opslagmogelijkheden kan dit uitgebreid worden naar 5 MWth. Zo kan circa 15 hectare glas voor een belangrijk deel van warmte worden voorzien. Naast restwarmte levert Meerlanden ook CO² aan PrimA4a. Deze CO² komt vrij bij omzetting van GFT in groengas. Circa 200 kg CO² per uur komt zo beschikbaar, met opslag kan dit verhoogd worden naar circa 400 kg per uur.

Alle ruimte voor uw bedrijf
Terug naar boven