14 okt 2014

Verdien geld met uw dak!

Realiseer een duurzame energie impuls voor uw bedrijf door middel van een zonne-energie installatie op uw bedrijfsdak.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft hiervoor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het leven geroepen. De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Voor de SDE+ 2014 is een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen.

Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN), die zich in eerste instantie richt op de glastuinbouwbedrijven, wil in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer graag deze duurzame energieproductie middels zonne-energie ook voor uw bedrijf faciliteren. Wij organiseren daarom één collectieve SDE+ aanvraag. Benut deze kans!

Bent u in het bezit van een bedrijfsdak en voldoet u aan de voorwaarden?
Meld u dan aan voor 19 oktober 2014!
Waarom? We willen u attenderen op uw mogelijkheden voor meer duurzame energieproductie
Hoe? Realiseren van zonnepanelen op bedrijfsdaken of door uw dak te verhuren aan een exploitant
Rendabel? Ja, zelf stroom opwekken met zonnepanelen is voor bedrijven nooit zó aantrekkelijk geweest als nu, dankzij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)
Kosten? De kosten voor de subsidieaanvraag worden gedragen door de gemeente Haarlemmermeer
Wanneer? We organiseren één collectieve SDE+ aanvraag op 4 november 2014. Nadat de beschikking binnen is, kunnen de bedrijven individueel of collectief aan de slag met de voorbereiding van de realisatie
Aanmelden? Stuur vóór 19 oktober aanstaande een e-mail naar: Ad.Reijneveld@haarlemmermeer.nl. U ontvangt na aanmelding nadere informatie en een formulier voor aanlevering van de benodigde gegevens
Vragen? Deze kunt u stellen tijdens de informatie bijeenkomst donderdagavond 16 oktober aanstaande. Na aanmelding ontvangt u nadere details over de locatie van de bijeenkomst.

Onderstaande afbeelding geeft een indicatie wat een dak met een SDE beschikking voor u kan opleveren.

indicatie wat een dak met een SDE beschikking voor u kan opleveren
Voorwaarden

Bedrijven kunnen gebruik maken van de SDE+ regelingen indien zij:

  • een grootverbruikersaansluiting hebben (>3 x 80 A). Bedrijven met een kleinverbruik aansluiting kunnen zich ook melden indien zij willen deelnemen in de collectieve uitvoering (maar zijn uitgesloten van SDE+).
  • een beschikbaar dak oppervlak hebben van minimaal 130 m² om een zonnesysteem te realiseren met een vermogen van = 15kWp (ca. 60 panelen)
Investeren

De SDE+ regeling is een exploitatie-subsidie. U krijgt geld gedurende de eerste 15 jaar van exploitatie. De investering in de zonnepanelen doet u zelf, maar er zijn ook marktpartijen die van uw SDE+ beschikking gebruik willen maken en uw dak willen huren.

Type netaansluiting is bepalend

De (financiƫle) mogelijkheden van zonnepanelen bij bedrijven zijn sterk afhankelijk van de netaansluiting van het pand. De belangrijkste kenmerken:

  1. Grootverbruikersaansluiting (> 3 * 80 A). De belangrijkste stimuleringsmaatregel voor zonne-panelen bij panden met een grootverbruikersaansluiting is SDE+. Voor panden met een grootverbruikersaansluiting is salderen van zonnestroom niet mogelijk.
  2. Kleinverbruikersaansluiting (<= 3 * 80 A). Salderen van zonnestroom is voor een pand met een kleinverbruikersaansluiting wel mogelijk. Daarnaast geven fiscale maatregelen als de Energieinvesteringsaftrek (EIA) en Kleinschaligheidsaftrek (KIA) een belangrijk financieel voordeel bij de investering in zonnepanelen.

We horen graag van u en hopen u te mogen verwelkomen op 16 oktober aanstaande!

Met vriendelijke groet, mede namens het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP),

Teammanager Economische Zaken/Luchthavenzaken,
mw. drs. I. Dönmez

Gemeente Haarlemmermeer